Advokátní kancelářTřebíč, Brno a okolí

+420 777 848 013

kneubert@kneubert.eu

Reference

Advokátní kancelář Karla Neuberta poskytla právní služby zejména v oblastech trestního, občanského a rodinného práva řadě klientů, kteří ocenili profesionální přístup.

Každému klientovi je právní pomoc poskytována s ohledem na jeho individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejlepšího výsledku.

S ohledem na platnou zákonnou úpravu týkající se povinnosti mlčenlivosti a pravidla stanovená Českou advokátní komorou není možné zveřejňovat konkrétní údaje o klientech advokátní kanceláře. Za indikátor spokojenosti klientů lze považovat fakt, že ti, kterým advokátní kancelář poskytla právní služby v minulosti, se vracejí s dalšími záležitostmi, kde potřebují radu advokáta.