Advokátní kancelářTřebíč, Brno a okolí

+420 777 848 013

kneubert@kneubert.eu

Ceny našich služeb

Stanovení výše odměny za poskytování právních služeb vychází z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, který stanoví zásady pro určení odměny. Pro účely trestního řízení, se pro stanovení odměny použijí příslušná ustanovení trestního řádu (§ 151 - § 156) o mimosmluvní odměně (§10 a § 11 tohoto advokátního tarifu). Pro potřeby civilního řízení se pro náhradu nákladů řízení aplikují ustanovení občanského soudního řádu (§ 137 - § 151a) a vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu. Odměna je vždy stanovena vzájemnou dohodou, ještě před počátkem poskytování právních služeb.